Волочиськ
 

           
           
каталог сайтів bigmir)net TOP 100
 
Посилання

    

    

    

    

     Освітня діяльність

Березінська Наталія Олександрівна
Вихователь ДНЗ «Зірочка» М. Волочиськ

В  своїй  пам’яті  кожен  з  нас художник , кожен  творить.

У   Базовому   компоненті   дошкільної  освіти  багато  приділено  вихованню  свідомого  активного  дошкільника.  Це  дитина, яка  повинна  вміти  і  хотіти  пізнавати  світ, яка  не прагне  до  готових  рішень  і  моделей  поведінки, а  хоче  відкривати  його  самостійно : на  дотик, смак  і  запах; такий  малюк  воліє  роздивитись  усі  кольори  яскравого  світу,  почути  його  звуки  і  мелодії.  На  сучасному  етапі  життя  дитина  має  справу  зі  значними  потоками  інформації  та  стрімким  темпом  життя, і  їй  необхідно  докладати  величезних  зусиль  для  запам’ятовування.

Ця  стаття  стане  у  нагоді  багатьом  педагогічним  працівникам, які  прагнуть  різнобічно  та  ефективно  розвивати  своїх  маленьких  вихованців ;  допоможе  поповнити  скарбничку  порадами , методичним  та  практичним  матеріалом, що  сприяють  всебічному  творчому  та  інтелектуальному  розвитку  дитини; вихователь  перетвориться  на  чарівника -  навчання  стане  цікавим  і зрозумілим.

У сучасному освітньому просторі все більше популярності набуває впровадження інноваційних освітніх технологій. Вони сприяють гуманізації процесу навчання, його особистісному орієнтуванню, оптимізації взаємодії з вихованцями. Становлення особистості дитини, під час якого формуються інтелектуальні функції ,є однією з актуальних проблем практичної педагогіки. У зв’язку з цим, на сучасному етапі особливого значення надається удосконаленню змісту навчання та виховання дітей дошкільного віку.

Реформування  в  напрямі  гуманізації  сучасної  системи  освіти  досить гостро  порушує  питання  готовності  дошкільників  до навчання у  школі.

Батьки  та  вихователі  прагнуть  якомога  більше  інформації  закласти  в дитячі  голови,  адже  треба  встигати  за  розвитком   сучасного інформаційного  світу.  Дитинство  й  справді  благодатна  пора,  проте  якщо дитячу  пам’ять  перевантажувати  великою  кількістю  навчальної інформації, та  ще  й  застосовувати  метод  багаторазового  повторення,  то результат  може  бути  непередбачуваним:  дитина  може втратити  інтерес  до  навчання  або постійно  перевтомлюватись  і  через  це бути  неуважною,  почуватися  виснаженою.

Для  того, щоб  уникнути  такої  ситуації  в навчанні  дитини , необхідно спиратися  на  психологічн і особливості  сприйняття,  властивості  її  віку. Провідною  діяльністю  дошкільника  є  гра.  У  грі  дитина  навчається, розвивається  й  формується  як  особистість.  Ігрова  система  покращує сприймання  та  відтворює  інформацію,  спираючись  на  властиве  кожній людині  вміння  уявляти  та  фантазувати.  Саме  цим  вимогам  відповідає навчання  за допомогою  ейдетики.

Навчання  за допомогою  ейдетики,  яке  базується  на  грі  та  фантазії,  дає можливість  дитині  швидко й  надовго  запам’ятати  потрібну  інформацію, дозволяє  переключитися  з  одного виду  діяльності  на  інші.

Методи навчання спираються на образне мислення дитини, вони відповідають законам природи. Ейдетика, сприяючи гармонійному розвитку обох півкуль, робить більш гармонійною і саму дитину. Вона стає більш працездатною, краще вчиться, її пам’ять і здатність концентрувати увагу зростають. Сприйняття світу і оточуючих  стає більш позитивним, а психіка стійкішою, поліпшуються взаємини з оточуючими. Ще одна важлива перевага ейдетичного  навчання – дитина вчиться радісно.

 

Методика ейдетики включає різні методи на розвиток асоціативного мислення. Асоціативне мислення є не лише основою хорошої пам’яті, а й сприяє розвитку активної мовленнєвої та творчої діяльності. Розум  малюків завжди активний, йому властивий безперервний пошук асоціацій. Якщо дітям допомагати розвивати  асоціативне мислення змалку, то згодом вони будуть успішнішими, знаходитимуть нестандартні рішення у навчанні і в повсякденних ситуаціях.

Граючись, ви допомагаєте своїм дітям зробити перший крок до правильного володіння чудовим та миттєво діючим інструментом – власною пам’яттю. Вихователь, використовуючи методи ейдетики, наче  перетворюється  на  чарівника -  навчання  стає  цікавішим  і  зрозумілим.

 

Характерні   особливості  розвивальних ігор ейдетичного напряму :

- Кожна гра – це комплекс завдань, які дитина виконує за допомогою картинок, іграшок, тактильних карток, кубиків, цеглинок тощо.

- Завдання даються дитині в різних формах: у вигляді моделей, схем, площинного малюнка, письмових та усних інструкцій.

- Завдання розміщені в порядку наростання складності, тобто в них використано принцип народних ігор: від простого до складного.

- Більшість ігор не вичерпуються запропонованими зразками, а дозволяють дітям складати нові варіанти завдань, займатися творчою діяльністю.

- Ігри не сумісні з примусом, створюють атмосферу вільної та радісної творчості.

- Ігри слід повторювати, адже, це – необхідна умова розвивального ефекту.

- У процесі ігор вдосконалюється фонематичний слух, гострота зору, сприйняття простору і часу, мовлення, мислення, пам’ять та інші психічні процесу.

Сьогодні ця ігрова методика популярна серед тих, хто прагне неформально ставитися до процесів пізнання навчання. Завдяки розвиткові образної уяви та яскравої фантазії ейдетика допомагає використовувати ті виняткові можливості, «резерви», які є у кожного з нас. А головне – таке навчання, основане на грі і фантазії, зовсім не обтяжує дитину, навпаки – переключає її на діяльність. До того ж, застосовуючи методи ейдетики, підключаються інші відчуття: слухові, тактильні, рухові, нюхові і навіть смакові. Таким чином відбувається розвиток усіх видів пам’яті і, як наслідок, ефективність навчання покращується.

Різні прийоми ейдетики, досягають значних успіхів у розвитку інтелектуальних здібностей. Такі прийоми як асоціативне мислення потрібне, впершу чергу, для розвитку асоціотивної пам’яті. Крім цього воно сприяє активнії мовленнєвій та творчій діяльності.

Піктограми допомагають запам’ятовувати будь-які літературні твори, як віршовані, так і прозові.  Інший  варіант: запис піктограм , коли  вихователь називає слова, а діти  самостійно  піктографічно  зображують їх. Можна  застосувати  метод  мультфільму : діти  під  керівництвом педагога  створюють  мультфільм  за  піктограмами. Далі закривають  піктограми  та  пригадують  мультфільм, відтворюють  ключові  слова.

Цей прийом використовується для збагачення словникового запасу, розвитку мовної активності і, таким чином полегшує дітям складання розповідей. Такий тип роботи сприяє подоланню  невпевненості у дітей та підвищенню загальної активності на заняттях.

Тактильні асоціації допомагають дітям збагатити уявлення про довколишній світ і розширюють словниковий запас. Наприклад, гра  з тактильними  картками « Про яку тваринку  ти  подумав ?» Дітям  роздають картки із різними  видами  поверхні (хутро, фольга, гречка, тирса, ґудзики та ін.) і вони на дотик визначають з якою твариною асоціюється поверхня.   Можна  запропонувати  намалювати, що  відчуваєш.

Гра  « Знайди  зв’язок»                                                                                                      Матеріал : тактильні  картки, предметні та сюжетні  картки  ( листівки)

1. На  кожне  із  зображень  кладуть  тактильну  картку.                                              Наприклад : хутро  ляже на будинок  ( асоціація- у ньому  тепло, затишно) , наждак  на  троянду ( має  колючки), дерево на зображення  хлопчика ( він має  дерев’яну  іграшку).  Дитина  торкається  поверхні і фантазує, як  вона  пов’язана  із  зображенням.

2. Можна  вибрати  картки : по  сьогоднішній  погоді, по  настрою,  по  порах  року  та ін..

3. Вихователь  дає  дітям  предметні  поняття :  річка, равлик, подарунок, корінь, карусель, дзвінок, цукор, кукурудза, окуляри, ялинка та ін..;

або  абстрактні  поняття : щастя, ранок, радість, спокій, сум, любов…                    Діти  асоціюють  слова  із  тактильними  картками.

Асоціації за друдламивикористання друдлів, особливо цікаве для дошкільнят, сприяє розвитку асоціативного та дивергентного мислення, пам’яті, вчить знаходити нестандартні підходи до різноманітних задач.

За  допомогою  нехитрих  зображень  можна  придумати  безліч  описів  і  кожен  буде  правильним. Але  потрібно  навчитися  пояснювати,  чому  вигадано  саме  такий  опис. Друдли  можна  знайти  на  вулиці  під  час  прогулянки, можна самим намалювати. Дуже подобається дітям  домальовувати  дудли (коли дається аркуш  паперу із зображенням  на  ньому  друдла, а  дитина  самостійно  дофантазовує). В  старшій  групі  можна  запропонувати  скласти  розповідь  за  друдлами,  або «розчарувати  картину» (наприклад : дикі тварини; свійські тварини; іграшки; предмети побуту та ін.)

Вільні асоціації, пов’язані з предметними образами. З самої назви «вільні асоціації» випливає, що під час занять з цього напрямку не можна використовувати жодних предметних зображень. На цьому етапі занять головне, щоб діти вчилися обґрунтовувати свій асоціативний вибір. Ця гра добре стимулює мовну активність, робить дітей сміливішими та впевненішими у висловлюваннях, формує вміння відстоювати свою думку.

Застосування асоціацій сприяє розкріпаченню дитячого мислення, розширенню його можливостей, розвиткові психічних процесів. Це лише кілька знахідок ейдетики. Заслуговують на увагу також неординарні прийоми розвитку дивергентного творчого мислення, фотографічної пам’яті та багато інших.  Наприклад : вправи  для  розвитку  асоціативного  мислення.

1. Складання  ланцюжка  асоціацій.                                                                      Завдання :  показуємо  зображення  предмета, події  або  називаємо  слово- символ  чи  образ. Пропонуємо  назвати  слова  чи  образи, які  виникають за асоціацією. Наприклад : море – вода, сіль, корабель, білий  парус, шторм, хвилі, відпочинок, радість.

2. Метод  зв’язних  асоціацій.                                                                                        Це  спосіб  запам’ятовування  інформації  шляхом  поєднання  нової  інформації  з  добре  знайомою  інформацією. Вихователь  називає  пари  слів. Завдання : уявити собі  їх у  відповідних  взаємозв’язках  та  поділитись  інформацією. Наприклад : гриб – диван : на дивані  лежить  величезний  гриб, що  накрився  одіялом.

3.Метод  парних  картинок.

Матеріал : набір  предметних  картинок.

Завдання : вихователь  називає слова, а  діти  повинні  дібрати  до  них  асоціативні  картинки. Наприклад до  слів : будинок, сім’я, місто, квиток…

4. Метод  переплутаних  ліній. На  аркуші  паперу  розсипають  числа  від 1 до 10. З’єднують  їх  лініями  не  відриваючи  руки. Далі, повертаючи  листок  по  колу, відшуковують  образи. Розмальовують  їх  кольоровими  олівцями. Можна  деякі  лінії  домальовувати.

Графічні трансформації мають широкий спектр використання, зокрема  дають хороший ефект при вивченні цифр і літер, адже  вони  бути  схожими  на  різноманітні  предмети. Наприклад : ігри  « Знайди  сховані  цифри», « На  що схожі  цифри?», « Оживи  цифру», « Придумай  розповідь»  та  ін.

Значне місце в роботі з дітьми дошкільного віку відводиться роботі з листівками. Набір листівок є одним з найкращих тренажерів для розвитку уяви, творчого мислення, пам’яті, мови дітей. Автором ідеї з цим тренажером став перший представник ейдетики на Україні Є.В. Антощук.

Набір листівок підбирається таким чином, щоб кожна наступна листівка не була подібна до попередньої (бажано ні за малюнком, ні за кольором).Діти залюбки грають в гру «Слова у листівках» (задане слово потрібно з’єднати з листівкою. Пропонується набір з 25 листівок і більше).

Метод колажів. Колаж (від франц. «наклеювання») – аркуш картону, на якому наклеєні або намальовані від 7 до 50 малюнків. Малюнки повинні бути різноманітними, не повторюватися, різні за змістом та розмірами. В деяких колажах можна використати цифри, букви.

Мета цієї гри – запам’ятати якомога більше назв зображених предметів.

Дітям пропонують  вибрати головного героя і скласти казку про його пригоди. Незвичайні асоціації роблять образи яскравими, незабутніми і дитина легко відтворює в уяві ланцюжок слів.

Метод  Цицерона. Тренування  пам’яті , розкладаючи  інформацію (образи) по  добре  знайомій  кімнаті.  Перший  етап:  рухаємось  кімнатою  по  колу. Запам’ятовування  слів. Вихователь  допомагає  уявити  слова  « розкладаючи  по  кімнаті. Другий : вихователь  проходить  по  кімнаті, а  діти  відтворюють  слова.  Можна    розмістити  по  парті, на  дошці.

Запропоновані дидактичні ігри для дошкільників можна широко використовувати не лише на заняттях, а й у повсякденні. Творчо опрацювавши подані ідеї, кожен може створити свій підхід до розвитку здібностей дітей в освітньому процесі.

В своїй практичній діяльності використовую систему ігор для розвитку асоціативного мислення, наочно-образного, логічного на заняттях та в гуртковій роботі. За допомогою них можна діти вчаться  мислити, спостерігати, розмовляти, доводити, розуміти, творити.

           План  роботи  гуртка  « Маленькі  мислителі»

Мета  гуртка :  розвивати  у  дітей  мислення( наочно – образне, асоціативно – образне, логічне), творчу  уяву, фантазію, зорову  та  слухову  пам’ять, мовлення, дрібну  моторику  рук.

                          Структура     гуртка

І. Вправи  на  створення  позитивного  емоційного  фону.

 а) привітання  очима, руками, тілом, цікавими словами;

б) мої  відчуття, настрій, що  подобається, що  бажаю;

в) поділись  приємним (радість  прожитого  дня, радість  спілкування, приємні  спогади, мрія).                                                                                                                                                                                                           ІІ. Вправи  на  розвиток  об’єму, концентрації  та  розподілу  уваги.

а) «Муха»  ( простий, ускладнений, складний  варіант);

таблиця  Шульте;

б) «Фотографічна  пам’ять»;

в) «Кінезіологія» (вправи  на  забезпечення  гармонійного  використання  потенціалу  двох  півкуль  та  правої  і  лівої  сторін  тіла).

ІІІ. Ігри  на  розвиток  логічного, асоціативно-образного  мислення.

ІV. Вправи  на  розслаблення (слухання легкої  музики, мисленеві  прогулянки).

II. Вправи на розвиток об’єму, концентрації та розподілу уваги.

«МУХА»

Картки поділені на 9 клітинок (простий варіант), на 16 клітинок (ускладнений),25 клітинок (складний). Завдання: визначати місцезнаходження «мухи» орієнтуючись на картці.

«ТАБЛИЦЯ ШУЛЬТЕ»

На таблиці зображені числа в різному порядку. Дітям пропонується швидко знайти числа від 1 до 10,від 10 до 1.

«ФОТОГРАФІЧНА ПАМ’ЯТЬ»

 1. На столі 6 – 7 предметів. Діти уважно роздивляються, потім вихователь їх накриває. Завдання: пригадати всі предмети.
 2. Можна використати картки із предметним зображенням, геометричними фігурами, кольорами, буквами.
 3. Діти розглядають, запам’ятовують репродукції картин. Потім дають відповіді на запитання: що зображено? Які кольори використав художник? Що символізує? Про що художник нам хотів «розповісти», Чому ви так думаєте?, Що б хотіли змінити, добавити?
 4. На 30 сек. Дати розглянути дітям картинки. Запропонувати намалювати їх по пам’яті.
 5. 30 сек. діти розглядають картинки. Вихователь називає слово «молоко»- діти шукають картинку із зображенням корови, «тканина» – плаття, «ліс» – дерево, «зима» – санчата…
 6. «Слухова пам’ять». Завдання:  повторити ряд слів за вихователем.
 7. «Графічний диктант». Завдання: з’єднай тільки кружечки з квадратиками, з’єднай квадратики і трикутники так, щоб кружечок був посередині і т.д.
 8. «Тест «Увага».

-        «вухо – ніс»: по команді «вухо» беруться за вухо, «ніс» – за ніс;

-        «ліліпути – велетні»: присідають – встають;

-        «що в мене в руці?» – описові запитання.

«КІНЕЗІОЛОГІЯ»

 1. Гра «1, 2, 3»

1 – вказівний палець правої руки підняти;

2 – покласти долоню на вказівний палець сусіда;

3 – спіймати палець сусіда, при цьому одночасно сховати свій  (працює обидві півкулі головного мозку – обидві руки).

 1. Малювання обома руками.

-        Проводимо обома руками по контуру готового малюнка ( наприклад: квіточка, хмаринка, сонечко, метелик…);

-        на столику або в повітрі проводимо обома руками лінії, малюємо малюнки;

-        «лінива вісімка» – малювання лінивої вісімки лівою і парвою рукою по черзі, потім обома;

-        Малювання носиком ліктем, коліном, головою, ногою,будь-якою частиною тіла або всім тілом у повітрі, на плечах у товариша, на стіні, на папері, на піску із заплющеними або розплощиними очима.

 1. Змагання лівої і правої руки . Викладання паличок, ґудзиків, камінчиків, картонних фігурок обоима руками одночасно.
 2. «З’єднай кольори» ..Діти отримують чотири стікери двох кольорів. Два одного кольору прикріплюють на правій долоні і лівій стопі ( так, щоб їх було видно), два інших – на лівій долоні і правій стопі. За сигналом об’єднують стікери двох кольорів.
 3. «Диригент» . Під час слухання музики всі діти в групі стають диригентами, які намагаються передати жестами ( малювання двома руками), характер і темп музики.

 

ІІІ.  Ігри  на  розвиток  логічного, асоціативного  мислення.          

   ІГРИ   ДЛЯ   ЛОГІЧНОГО    МИСЛЕННЯ

Мета :  вчити  дітей   класифікувати   предмети  за  ознаками,    за  формою, розміром, кольором ; аналізувати, порівнювати, знаходити  схожість  і  відмінність, суттєві  та  другорядні  ознаки  об’єкта ; міркувати  та  робити  свої  припущення,    пояснювати  свій  вибір; розвивати  мовлення  дітей, вміння  творчо  мислити.

                                              І    КВАРТАЛ

Вересень

 1. 1.     Навіщо  і  чому ?
 2. 2.     Чим  схожі  і  чим  відрізняються ?
 3. 3.     Я  знаю…
 4. 4.     Назви  одним  словом.
 5. 5.     Хто  най – най…
 6. 6.     Скажи  навпаки.
 7. 7.     Універсальний  магазин.
 8. 8.     Обручі.

 

Жовтень

1.Третій  зайвий.
2. Шукаємо  скарб.
3. Частина – ціле.
4. Чим схоже і чим відрізняється?
5. Заповни квадрат.
6. Добре  чи  погано
7.Шахова  дошка.

Листопад

 1. 1.     Послухай  оповідання  і  дай  відповідь.
 2. 2.     Полічи  кубики.
 3. 3.     Поміркуй.
 4. 4.     Кольорові  схеми.
 5. 5.     Що  і  яке  буває ?
 6. 6.     Складачки.
 7. 7.     Незвичайне  доміно.

 

                 ІГРИ    ДЛЯ    РОЗВИТКУ   НАОЧНО – ОБРАЗНОГО   ТА     

                              АСОЦІАТИВНОГО    МИСЛЕННЯ

Мета :  розвивати   образне  мислення, здійснювати  оперування   образом  подумки ; орієнтуватись  в  просторі  за  допомогою  простої  схеми ; планувати  свої  дії  подумки ; розвивати  асоціативне  мислення, вміння  асоціювати  з  предметними  образами, колірні  асоціації, асоціації  пов’язані  із  геометричними  фігурами.

                                     ІІ    КВАРТАЛ

Грудень

 1. Хто  про  подумав ?
 2. На  що  схоже ? Оживи  фігуру.
 3. Колірні  асоціації.
 4. Кольорові  асоціації  в  клітинках.
 5. Холодні  та  гарячі  слова.
 6. Знайди  колір.
 7. У  що  з  цим  грати ?
 8. Вередливий  носик.

 

Січень

 1. Листівки.
 2. Чарівні  перетворення.
 3. Камінчики  на  березі.
 4. Зачаровані  картинки  ( варіант 1)
 5. Про  що  ти  подумав ?
 6. Подарунок  для  ляльки.
 7. Зачаровані  картинки  ( варіант 2)

 

Лютий

 1. Вправи  для  асоціативного  мислення ( варіант 1)
 2. Метод  переплутаних  ліній.
 3. Вправи  для  асоціативного  мислення  ( варіант 2)
 4. Колаж.
 5. Метод  парних  картинок.
 6. Піктограми.
 7. Метод  мультфільму.
 8. Асоціативна  картка  « Бажання  і  мрії»

   ІГРИ    ДЛЯ    РОЗВИТКУ   АСОЦІАТИВНО – ОБРАЗНОГО    МИСЛЕННЯ

Мета :  розвивати  творчу  уяву, пізнавальні  і  творчі  здібності ; вміння  бачити, створювати  різноманітні  образи  предметів,  асоціюючи  їх  з  певними  цифрами, виділяти  з  навколишнього  світу  предмети, які  схожі  на  цифри ; розвивати  асоціативне, дивергентне  та  творче  мислення  за  допомогою  друдлів  та  тактильних  відчуттів.

                                              

ІІІ КВАРТАЛ

Березень

1. Сховані  цифри.

2. Домалюй  картинки.

3. На  що  схожі  цифри?

4. Що  спільного  між  фруктами, овочами  і  цифрами?

5. Добери  потрібну  цифру.

6. Кольорові   цифри.

7. Відгадай  пропущену  цифру.

8. Пофантазуй  самостійно.

 

Квітень

1.  Асоціації. Знайомство  із  друдлами.

2.  Відгадай  друдл.

3. Знайди  іграшку.

4. Хто  любить  квіти? 

5. Хто  де  живе?

6. Зачарована  картина.

7. Подорож  до  Африки.

8. Асоціативні  картки.

9. Склади  розповідь.

 

 Травень

1. Тактильні  асоціації. 

2. Про  яку  тваринку  ти  подумав?

3.Хто  в будинку живе?

4. Намалюй, що відчуваєш?

5. Знайди  зв’язок

6.Фантазуємо  і  малюємо.

 

Висновки

Пам’ять дітей у дошкільному віці дуже активна і це потрібно використовувати. Не слід забувати, що основа пам’яті — це уява. Тому варто  спрямовувати дитину на використання своєї уяви. Від чого ж залежить уміння використання уяви у дошкільнят? Насамперед від зацікавленості дитини. Яскраві образи, цікаві нестандартні порівняння, зрозумілі дитині, запам’ятовуються набагато краще, ніж багаторазове повторювання незрозумілих понять. Удосконалення пам’яті вимагає постійних тренувань.

Із власних спостережень за дітьми я переконалася, що розвивати й використовувати ейдетичні здібності цікаво й потрібно. Фантазія дітей така унікальна, яскрава, часом відкривається з несподіваної сторони, змушуючи вирувати нашу уяву. Та й кілька хвилин на занятті здорового, доброго гумору підвищують бажання працювати як у вихователя, так і в дітей.

Коли я вперше використала ігри за методикою ейдетики, то відразу помітила, як це цікаво дітям.  Звичайно, не всі діти можуть з першого разу свідомо залучити свою уяву й перенестися у своїй фантазії в інший простір. Тому цікавість — ось найголовніший ключ до мотивації, уваги, концентрації, організації, а також успіху. Цікавість виникає лише тоді, коли є зовнішні її прояви, незвичайність та яскравість — те, що не може бути непоміченим. Саме застосування прийомів і методів ейдетики допомагають вихователю у цьому.

Переваги використання методики ейдотехніки:

 • пам’ять – розширення можливостей, об’єму пам’яті.
 • уява, фантазія – збагачення словесної і образної уяви, багатогранність сприйняття світу.
 • творче мислення – вміння виконувати будь-яке завдання легко, оригінально, із задоволенням.
 • швидкість  – здатність швидко знаходити рішення та генерувати ідеї.
 • увага – розвиток об’єму та тривалості уваги, вміння помічати деталі, без напруження їх пригадувати.
 • гнучкість – застосування різноманітних підходів для рішення завдання.
 • відчуття – розвиток не тільки зорової пам’яті, але й слухових, тактильних відчуттів.
 • інтерес – ейдотехніка пробуджує пізнавальну активність, бажання розвиватися, бачити свої успіхи.
 • емоційна сфера – використання уяви та яскравих образів розвиває позитивні емоції та відношення до життя.
 • самооцінка – ефективність ейдотехніки надає можливість кожному побачити свої здібності, таланти і результати, розвиває впевненість у собі.

Не забувайте хвалити малюка за успіхи і допомагати ідеями. Стимулюйте його до створення власних образів та історій, які допоможуть йому запам’ятовувати.

Імпровізуйте! Поповнюйте свій асоціативний ряд. Нехай цей захоплюючий і ігровий спосіб запам’ятовування допоможе Вам опанувати складну інформацію в будь-яких обсягах та зробить процес навчання приємним і цікавим.

Тому посміхайтеся, займайтеся із задоволенням, граючись, фантазуйте – і результат не примусить себе чекати.

 

Література:

1. Антощук Є.В. Знайомтесь, ваша пам’ять / Ред.: В.Лазаревський, Л.Стельмах: Швидка педагогічна допомога від української школи ейдетики. – К.: Вирій, 2009.

2. Антощук Є.В. Учимося запам’ятовувати і пригадувати / Ред.: В.Лазаревський, Л.Стельмах: Швидка педагогічна допомога від української школи ейдетики «Мнемозина». – К.: Вирій, 2007.

3. Матюгин И.Ю. Школа ейдетики. Зрительная, тактильная, обонятильная память. – М.: Эйдос. – 1994

4. Пащенко О. Ейдетика – що це? Розвиток пам’яті дітей дошкільного віку // Дошкільне виховання. – 2008. – №11. – С. 16-17

5. Пащенко О. Ейдетика в навчанні // Дошкільне виховання. – 2010. – №10. – С.20-21

6. Пащенко О. Ейдетика на щодень: ейдетичні методи роботи з дітьми дошкільного віку на прогулянці // Дошкільне виховання. – 2009. – №8. – С. 24-25

7. Пащенко О. Ейдетичні завдання для зимового навчання // Дошкільне виховання. – 2011. – №2. – С. 16-18

8. Пащенко О. Звукові, смакові, нюхові асоціації // Дошкільне виховання. – 2009. – №2. – С. 16-17

9. Пащенко О. Креативний розвиток: ейдетика для дорослих і малих // Дошкільне виховання. – 2012. – №2. – С. 24-26

10. Пащенко О. Тактильні та предметні асоціації // Дошкільне виховання. – 2009. – №1. – С. 24-25


 

Батькам на замітку

Система роботи з підвищення рівня правової культури дітей старшого дошкільного віку.

Читати далі »

Батькам на замітку

З точки зору медицини, віддавати дитину в дитячий дошкільний заклад треба або в 3 місяці (як це відбувалося 30 років тому, коли мами майже відразу виходили на роботу), або в 4,5 роки.

Читати далі »

Слайдшоу
Говорять наші діти

Діти чекають сніданку. Влад підходить до виховательки і запитує:
- То коли ж те їдання вже буде?..

Читати далі »

           
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Розробка сайту: www.volochisk.info                                                       Офіційний сайт. Волочиський ЗДО "Зірочка" © 2013-2018.